Ujian Tengah Semester akan diadakan secara daring atau online.